TÜM ŞİRKETLER İÇİN ZORUNLU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU!

Aylık Cezası 4.851 TL
***
6331 sayılı Kanuna göre tüm şirketlerin risk değerlendirme raporu hazırlamaları zorunlu kılınmıştır.
Bu raporun hazırlanmaması halinde Ocak ayı için 3.234 TL ceza uygulanacak olup
bu ceza aykırılığın devam ettiği her ay için 4.851 TL olarak uygulanacaktır.
***

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü,
*
50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde
30 Haziran 2013, Az tehlikeli olan işyerlerinde 30 Haziran 2014,
Tarihlerinde başlayacaktır.
Bu tarihlere kadar, yapılacak risk değerlendirme çalışmaları ile ilgili ekipte,
iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunması zorunlu değildir.