AB üyesi ülkelerin borsaya kayıtlı şirketler ve Bankalar için 2005 den itibaren Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarını (IFRS / IAS) uygulamaya başlayacak olmaları, Türkiye’nin de bu yönde niyet belirtmiş olması, SPK ve BDDK’nın bu içerikte düzenlemeler yapmaları ve temel yasa durumundaki yeni Türk Ticaret Kanunu taslağına, Kurulumuzca yayımlanacak standartların uluslar arası muhasebe standartlarına uyumlu olması yönünde hüküm konmuş olması üzerine; yayınlanacak Türkiye Muhasebe Standartlarının, Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS / IAS) uyumu hususunda Kurulumuzca strateji kararı alınmış bulunmaktadır.

Yayınlanacak Türkiye Muhasebe Standartlarının, uluslar arası platformlarda kabul görmesi için (IFRS / IAS) setinin resmi çevirisine gereksinim olduğunun belirlenmesi üzerine, Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile müşterek bir çalışma başlatılmıştır.

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanacak muhasebe standartlarında bir taraftan kavram birlikteliğinin sağlanması ve diğer taraftan uygulamalarımıza yansıyacak Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarındaki (IFRS) teknik kavramların Türkçe karşılıklarının belirlenmesi amacıyla, akademisyenlerden oluşturulan bir komisyon tarafından IFRS’da geçen 1000’i aşkın temel muhasebe terimi üzerinde bir çeviri çalışması yapılmıştır.

Bu taslak çalışmada terimlerin bire bir sözlük anlamları yerine, ülkemiz uygulamasında yerleşmiş kavramlara öncelik verilmiştir.Örneğin “Current Assets” in Türkçe karşılığı olarak “Dönen Varlıklar” kavramının benimsenmesinde olduğu gibi. Buna karşın; her ikisi de teknik terim olarak kullanılmakta olan Arapça ve Fransızca kökenli “mali tablo” ve “finansal tablo” terimlerinden ikincisine yer verilmiştir.

Taslaktaki bazı terimlerin karşısında aynı anlama gelen birden fazla Türkçe karşılık görülecektir. Bunlar alınacak öneriler doğrultusunda tek terime dönüştürülecektir. Tabiatıyla, listedekilerden farklı öneriler de değerlendirilecektir.

Muhasebe ilgi gruplarından alınan görüşler de dikkate alınarak Kurulumuzca gerektiğinde yeniden gözden geçirilmek üzere kabul edilen Temel Muhasebe Terimlerine aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür:

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU

Temel Muhasebe Terimlerini indirmek için tıklayınız

Görüş vermek için tıklayınız