Pratik Bilgiler

Amortisman Sınırı

 

 

 

Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

 

 

 

Asgari Geçim İndirimi (AGİ Hesaplama)

 

 

 

Bağkur Prim Tutarları

 

 

 

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

 

 

 

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

 

 

 

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

 

 

 

Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları

 

 

 

Damga Vergisi Oranları

 

 

 

Defter Tutma Hadleri (Bilanço Esasına Göre)

 

 

 

Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları

 

 

 

Emlak Vergisi Oranları

 

 

 

Fatura Düzenleme Sınırı

 

 

 

Geçici Vergi Oranları

 

 

 

Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretler İçin)

 

 

 

Had ve Miktarlar

 

 

 

Kira Geliri (Konut) İstisna Tutarı

 

 

 

İşçilik Maliyetleri

 

 

 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları

 

 

 

Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları

 

 

 

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMSİ İlişkin Beyan Sınırları

 

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

 

 

 

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

 

 

 

Vergiden Müstesna Yemek Bedeli