* * * * * * * * * *

2012 MALİ REHBER

* * * * * * * * * *

2012 BEYANNAME REHBERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

                ************************************************

  VERGİ – BEYANNAME REHBERLERİ

                ************************************************

DERNEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (2012)
 Rehberde, derneklerin Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi kanunları karşısındaki genel durumları, istisna ve muafiyetler, derneklere ait iktisadi işletmelerin vergilendirilmesi ile Bakanlar Kurulu Kararı ile derneklere kamu yararlı statü tanınmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız

***********************************************

6111 Sayılı Kanuna Göre Stok Affı ile Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı (Ortaklardan Net Alacaklar) Düzeltmeleri Rehberi (07.06.11)

Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları Rehberi (31.05.11)

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi (17.03.11)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi (14.03.11)

Konut ve İşyeri Kira Gelirinin Beyanı Broşürü (10.03.11)

Ücret Kazançları Vergi Rehberi(04.03.11)

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Uygulaması ile İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (03.03.11)

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (01.03.11)

Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi (01.03.11)

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi (24.02.11)

Dar Mükellefler İçin (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatantaşları) Kira Geliri Rehberi (18.02.11)

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi (18.02.11)

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (31.01.11)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber (23.11.10)

G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması ile İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (02.03.10)

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi (2010) (02.03.10)

Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi (2010) (02.03.10)

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi (2010) (02.03.10)

Dar Mükellefler İçin (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancılar ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) Kira Geliri Rehberi (2010) (01.03.10)

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi (2010) (01.03.10)

Ücret Kazançları Vergi Rehberi (2010) (18.02.10)

Maliye Bakanlığı’ndan Onaylı Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Firması Olunmasına İlişkin Rehber(09.02.10)

Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri ile Pişmanlık ve Islah Hükümlerinin Uygulanması (21.07.08)

Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları (21.07.08)

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi(15.02.08)

G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi( 2008 )(15.02.08)

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2008)(15.02.08)

Dar Mükellefler (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi(15.02.08)

Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi(15.02.08)

Ücret Kazançları Vergi Rehberi(15.02.08)

Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi(Gerçek Usul) 2008(15.02.08)

Vergi İncelemelerinde Mükellefin Hakları İdarenin Yükümlülükleri Broşürü (24.11.2007)

Tüm Yönleriyle Vergi İnceleme Broşürü (24.11.2007)

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (02.02.2007)

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler ve İşi Bırakma Rehberi

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler ve İşi Bırakma Rehberi

Vergi Uyuşmazlıklarının İdare İle Çözümünde Uzlaşma Rehberi

Vergilemede Adresin Önemi Rehberi

Özürlüler İçin Vergi Rehberi