4 Nisan 2012 Tarihli Kurumlar Vergisi Semineri Notları

YMM Mustafa Çamlıca – Kurumlar Vergisi Matrahının Saptanması Sunumu

İstanbul VDB Grup Müdür V. Fatih Kaya – Kurumlar Vergisi Beyanında Önem Arzeden Hususlar

Dr. A. Bumin Doğrusöz – Kurumlar Vergisi Kanununda Örtülü Sermaye Faizi

 

17.12.2011 SGK İnşaat İşlemleri – Murat Özdamar

19.11.2011 Emre Kartaloğlu – Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Değerleme Dönem Sonu İşlemleri
05.10.2011 SGK Uygulamaları ve Teşvikler – Murat Özdamar
08.02.2001-SSK Semineri, SMMM Mehmet Can
Seminer Notları 05.02.2002 – Vergi Yasalarındaki Son Değişiklikler, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kürşat Özgüler
Seminer Notları 01.03.2002-Gelir Vergisi Beyanname Düzenlemesi ve Mevzuattaki Son Değişiklikler, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Ahkemoğlu
Seminer Notları 03.04.2002 – Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Semineri Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Recep Bıyık
Seminer Notları 05.01.2004 – Uygulamalı 5024 Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi , Prof. Dr. Recep Pekdemir
Seminer Sunumu – 4 Ocak 2005 Dönem Sonunda Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları, Volkan Demir
Seminer Sunumu – 21 Şubat 2005 31.12.2003 ve 31.12.2004 Tarihli Bilançoların ENFLASYON DÜZELTMESİ, Rüstem Hacırüstemoğlu
Seminer Bildirisi – 21 Şubat 2005 2004 Yılı Gelir Vergisi Beyanına İlişkin Bilgiler, Mehmet Maç
14.12.2005 Seminer Sunumu – Dönem Sonu İşlemleri Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu
14.12.2005 Dönem Sonu işlemleri İstanbul Defterdarlığı
14.12.2005 Dönem Sonu İşlemleri İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
27.07.2007 Seminer Sunumu – “Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi”, Bican Çiltepe
11.03.2008 Seminer Sunumu – 107, 108 Seri Nolu KDV Genel Tebliğleri İle Yapılan Değişiklikler
01.04.2008 Seminer sunumu – İndirim ve İstisnalarda Sıralama (Sirküler KVK-6) , Ramazan Yakışıklı
01.04.2008 Seminer Sunumu – Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Kapsam ve Çözümler, Zeki Gündüz
01.04.2008 Seminer Sunumu – 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi İstisnalar, Adem Durak
19.04.2008 Seminer Sunumu – Örtülü SermayeTransfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve KVK’nundaki Özellikli Konular, Dr. Ahmet Kavak
07.01.2009 Seminer Sunumu – Dönem Sonu İşlemleri, Emre Kartaloğlu
07.01.2009 Seminer Sunumu – Dönem Sonu İşlemleri, Zeki Gündüz
07.01.2009 Seminer Sunumu – Dönem Sonu İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir
04.04.2009 Temel Finans Bilgileri Semineri Notları – Doç. Dr. Oktay Taş
02.02.2009 Seminer Sunumu – TTK Tasarısı’nda Denetim ve Denetçilik, Gökhan Yüksel
02.02.2009 Seminer Sunumu – Bağımsız Denetim Uygulamaları, Denetim ve Muhasebe Standartları, Etik Değerler. Hüseyin Gürer
02.02.2009 Seminer Sunumu – Dünyada ve Türkiye’de Denetim Mesleğine Genel Bakış , Aslan Coşkun
21.02.2009 Seminer Sunumu – AR-GE Faaliyetleri Ve Teknoparklara İlişkin Vergi Teşvikleri
09.11.2009 Seminer Sunumu – Mali Mevzuatta Yaşanan Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Av. Zuhal Kızılot, Prof. Dr. Şükrü Kızılot
Seminer Sunumu – Yeni Yatırım Teşvik Sistemi
08.12.2009 Seminer Sunumu – Dönem Sonu İşlemleri, Zeki Gündüz
08.12.2009 Seminer Sunumu – Dönem Sonu İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir
05.01.2010 Seminer Sunumu – İş Hukukunda Güncel Uygulamalar, Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu
05.01.2010 Seminer Sunumu – Sosyal Güvenlik Reformunda Güncel Uygulamalar, Resul Kurt
Şubat 2010 Seminer Sunumu – Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlaması Uygulaması
02.03.2010 Seminer Sunumu – 2009 Takvim Yılında Gerçek Kişiler Tarafından Elde Edilen Gelirlerin Beyanında Dikkate Alınacak Hususlar, Dr. Ahmet KAVAK
01.04.2010 Kurumlar Vergisi Semineri Notları – YMM Mustafa Çamlıca, YMM Mehmet Maç
02.12.2010 Dönem Sonu İşlemleri Vergi ve Muhasebe Boyutu
02.11.2010 Adli Muhasebe Uzmanlığı ve Türkiye Uygulamaları
04.01.2011 Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İhtilaflı Dosyaların Tasfiyesi Bilançoların Düzeltilmesi Matrah Artırımı
03.02.2011 SEMİNER – Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Alacak Yapılandırması ve Kısmi Af Kanunu Kapsamında Yapılması Gerekenler Sorunlar ve Öneriler
01.03.2011 SEMİNER – Gelir Vergisi
05.03.2011 Sosyal Güvenlik Borçlarının Yapılandırılması – Murat Özdamar
04.04.2011 tarihli Kurumlar Vergisi Seminer Notları