İSMMMO DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Ba,Bs Formlarının verilmemesi nedeniyle kesilen cezalara karşı dava dilekçesi
Geç verilen e-beyanname için kesilen cezalara dava dilekçesi
E-Beyanname Verilmemesi Nedeniyle  Kesilen Cezalara Karşı Açılacak Dava Dilekçe Örneği
Uzlaşma Sağlanamadığı Hallerde 15 gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe Örneği
Uzlaşma Dilekçesi
6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35.Maddesi Uyarınca Tesis Olunan Ödeme Emrine Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği
Vergi Usul Kanunu’ nun 376’ncı Maddesine Göre İndirimli Ceza Ödeme Talebi ile İlgili Dilekçe Örneği
Pişmanlık Dilekçesi Örneği (Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci Maddesine göre)
Özel Usulsüzlük Cezasına Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği
Gayrimenkul Sermaye İradı Beyanı ile İlgili İade Alınmasına İlişkin Dilekçe Örneği (GVK 252 Sayılı Genel Tebliğ)
Danıştay Temyiz Dava Dilekçesi Örneği
Bölge İdare Mahkemesine İtiraz Dilekçesi
Vergi ve Vergi Cezası Dava Dilekçesi Örneği (Genel)

 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Yapılmasına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Belediyece Ödeme Emriyle Ecrimisil İstenilmesine İlişkin Durumlarda Açılan Davaya İlişkin Dilekçe

D.F.İ. Fonunun Ödeme Emriyle İstenilmesi Durumunda Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

Ecrimisil İhbarnamesine Karşı Açılan Davalarda Dilekçe Örneği

Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği

Üniversite Öğrenci Disiplin İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçe Örneği

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DİLEKÇEMATİK

Ba,Bs Formlarının verilmemesi nedeniyle kesilen cezalara karşı dava dilekçesi

Geç verilen e-beyanname için kesilen cezalara dava dilekçesi

E-Beyanname Verilmemesi Nedeniyle  Kesilen Cezalara Karşı Açılacak Dava Dilekçe Örneği

Uzlaşma Sağlanamadığı Hallerde 15 gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe Örneği

Uzlaşma Dilekçesi

6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35.Maddesi Uyarınca Tesis Olunan Ödeme Emrine Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

Vergi Usul Kanunu’ nun 376’ncı Maddesine Göre İndirimli Ceza Ödeme Talebi ile İlgili Dilekçe Örneği

Pişmanlık Dilekçesi Örneği (Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci Maddesine göre)

Özel Usulsüzlük Cezasına Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyanı ile İlgili İade Alınmasına İlişkin Dilekçe Örneği (GVK 252 Sayılı Genel Tebliğ)

Danıştay Temyiz Dava Dilekçesi Örneği

Bölge İdare Mahkemesine İtiraz Dilekçesi

Vergi ve Vergi Cezası Dava Dilekçesi Örneği (Genel)