BOŞ BEYANNAME ÖRNEKLERİ

Kağıt Ortamında Verilebilmesi için Beyannameleri Doldurarak Vergi Dairenize Verebilirsiniz.


   KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


  KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

Bilgi Formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ (Gelirlerini Mart Ayında Beyan Edenler Tarafından Doldurulacaktır.)

Beyanname Ekini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA İLİŞKİN EK FÖY

Ek Föyü bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ – 1 (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

“Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı ödeyecek olan sorumlular tarafından yandaki bildirim doldurulacaktır. “

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Bildirimi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI

Ek föyü bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ – 2 (Vergi Sorumluları İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   MUHTASAR BEYANNAME (G.V.K. 94 üncü ve Geçici 67 inci Maddeleri ile K.V.K. 15 inci ve 30 uncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ – 1 (I Sayılı Liste : Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Malların Teslimleri İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ – 2A (II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Olan Motorlu Taşıtlar İçin )

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ – 2B (II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin )

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ – 4 (IV Sayılı Liste : Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimleri İçin )

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   HARÇ BEYANNAMESİ (1 No.lu) (Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin )

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   HARÇ BEYANNAMESİ (2 No.lu) (Arsa ve Arazi Üzerine Yeniden İnşa Olunacak Bina ve Sair Tesisler İçin )

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   HARÇ BEYANNAMESİ (4 No.lu) (492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Harç Tahsiline Yetki Verilenlerce Tahsil Olunan Harçlar İçin )

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ (Damga Vergisi Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ BEYANNAMESİ

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   ŞANS OYUNLARI VERGİSİ BEYANNAMESİ

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ (Sigorta Muameleleri Vergisi)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ (Banka Muameleleri Vergisi)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   DENİZ ARAÇLARINDA YER ALAN VERGİSİZ YAKITIN DEVRİNE İLİŞKİN BEYANNAME

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3A (III Sayılı Liste : Alkollü İçkiler İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3B (III Sayılı Liste : Tütün Mamülleri İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3C (III Sayılı Liste : Kolalı Gazoz İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   ÖZEL BEYANNAME (Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Mecburiyeti Bulunmayanlar İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


   MÜNFERİT BEYANNAME (Dar Mükellefiyete Tabi Mükelleflerden Yıllık Beyanname Vermeye Mecbur Olmayanlar İçin)

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


BİLİRKİŞİLERE, RESMİ ARABULUCULARA VE UZLAŞTIRMACILARA BU SIFATLARI DOLAYISIYLA ÖDENEN ÜCRETLER ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFATA İLİŞKİN BİLDİRİM

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


EKİM VE SAYIM TUTANAĞI

Beyannameyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.