Girdi yapan Muhasebe

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hk.

Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen ve 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56 ncı maddesiyle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan bazı yükümlükler ertelendi; ancak bu erteleme sadece 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 […]

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

17 Ocak 2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak mükellef bilgileri bildirimi uygulamasına son verilmiştir.

TÜM ŞİRKETLER İÇİN ZORUNLU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU!

Aylık Cezası 4.851 TL *** 6331 sayılı Kanuna göre tüm şirketlerin risk değerlendirme raporu hazırlamaları zorunlu kılınmıştır. Bu raporun hazırlanmaması halinde Ocak ayı için 3.234 TL ceza uygulanacak olup bu ceza aykırılığın devam ettiği her ay için 4.851 TL olarak uygulanacaktır. *** İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü, * 50’den az çalışanı olan […]

YENİ KONUT SATIŞLARINDA KDV ORANI DEĞİŞİKLİĞİ – BKK

BÜYÜKŞEHİRLERDE KONUT SATIŞLARINDA KDV HESAPLANMASINDA YENİ DÜZENLEME BAKANLAR KURULU KARARI YENİ YAPI RUHSATI ALARAK YAPILACAK KONUT SATIŞLARINDA KDV ORANI HESAPLAMA ŞEKLİ DEĞİŞTİ. Eski Düzenleme: Düzenlemeyle konutun büyüklüğünün yanı sıra yapıldığı arsanın değerine göre KDV alınacak. Böylece eski sistemde 120 metrekarelik bir konutu 200 bin liraya alan bir vatandaş % 1 ORAN İLE 2 bin lira […]

TİCARİ DEFTERLERİN TASTİKİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 19.12.2012

19 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28502 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay […]

TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI HAKKINDA DUYURU – İSMMMO

A- DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI 1-ANONİM ŞİRKETLER Ticari Defterler 1- Yevmiye Defteri 2- Defter i Kebir 3- Envanter 4- Pay Defteri 5- Yönetim Kurulu Karar Defteri 6- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Tasdik Zamanları İlk Açılış Tasdikleri: Ticari defterlerin tamamının kuruluşta ve kullanılmaya başlanmadan önce ilk açılış tasdikinin yapılması gerekir. İzleyen Faaliyet Dönemlerindeki Açılış […]

K.D.V. TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞTİ.

01 MAYIS 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE : KDV Tebliğlerinde değişiklik yapan tebliğ ile Tevkifat sistemi yeniden düzenlenmiştir. Bazı sektörde tevkifat kaldırıldı. Bazı Sektörler eklendi ve oran değişti. Ekte ilgili tebliği ve özet tabloyu görebilirsiniz. * * * * * * * * * * ÖZET TABLOYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. * * * * […]

YENİ NESİL YAZAR KASALAR GELİYOR…

11 Nisan 2012 Tarihli Resmi Gazete * Sayı: 28261 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 69 İLGİLİ TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE GÖRE 01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAK ÜZERE; ESKİ YAZARKASALAR MALİ HAFIZALARI DOLUNCAYA KADAR KULLANILACAK; MALİ HAFIZA DOLUNCA YENİ HAFIZA TAKILMAYACAK VE YAZARKASA HURDAYA AYRILACAK. YERİNE […]

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİM FORMU – BEYNANNAMESİ

Mükellef Bilgileri Bildirimi KLAVUZ SIK SORULAN SORULAR 04 Nisan 2012 Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Bİlgileri Bildirimi Hakkında Bilgi Notu Bilindiği üzere mükelleflerimizin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve ekonomik teşvik ve prim esaslarının belirlenmesi, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin takibi ve bu suretle […]

GSS İÇİN GELİR TESTİ SONUCUNUZU İNTERNETTEN ÖĞRENİN

01 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu ve herkes için başlayan Genel Sağlık Sigortası için ödenecek prim tutarlarını belirlemek için gelir testi yapılıyor. VATANDAŞLAR BU TEST SONUCUNDA HANE İÇİNDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR TUTARINA GÖRE HESAPLANAN PRİMİ AYLIK OLARAK ÖDÜYORLAR. Test sonucu yazılı olarak kişilerin adreslerine bildiriliyor. İşte bu aşamada uzayan süreci hızlandırmak için vatandaşlar internet […]

B E Y A N N A M E * R E H B E R L E R İ * 2012

  BEYANNAME REHBERLERİ 2012 Ücret Kazançları, Rehberde; ücretin tanımı, unsurları, ücret matrahından indirim konusu yapılan unsurlar, asgari geçim indirimi uygulaması ile 2011 takvim yılında tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle, birden fazla işverenden ücret alan kişilerin hangi hallerde beyanname verecekleri ve beyanname verilmesi durumunda beyan edilecek gelirin tespitine ilişkin örnekli açıklamalara yer verilmiştir. […]

ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ

ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ 25 Mart 2012 akşamına kadar beyan edilip 31 Mart 2012 akşamına kadar ödenecek olan Geliri sadece Gayrimenkul Kira gelirlerinden oluşan mükellefler için Maliye Bakanlığı Gelir idaresince beyannameleri hazırlanarak internet ortamında onaya hazır hale getirilecektir. Mükellefler Vergi Dairelerinden alacakları şifrelerle ve şifreleri yoksa güvenlik soruları ile sisteme giriş yapacaklardır. * SİSTEME […]

Karşılıksız Çekte Hapis Cezaları Kaldırıldı

-ALINTI- KARŞILIKSIZ ÇEKTE HAPİS CEZASI KALKTI –  YENİ DÜZENLEME GETİRİLDİ  I. Giriş:  20 Aralık 2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu ile uygulanmakta olan çek yasasında önemli değişiklikler yapılarak; 3 Şubat 2012 tarih ve 28193 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişiklikler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. […]

GELİR TESTİNİ YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ – 29 Şubat Son Gün

01 Ocak 2012 tarihinde genel sağlık sigortasının tüm vatandaşlarımız için yürürlüğe girmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. Ocak 2012 primi Şubat sonuna kadar ödeneceğinden mağdur olmamak, gereksiz yere yüksek prim ödememek için bulunduğunuz ilçede kaymakamlıklar nezdindeki sosyal yardım birimine gelir testi müracatı yapınız ve sonuca göre sgk müdürlüğüne müracat ederek genel sağlık sigortası kapsamına geçişinizi tamamlayınız. GELİR TESTİ […]